hukuki tercüme fiyatlari

HUKUKİ TERCÜME

Şirket sözleşmeleri ve ticari anlaşmaları, kanun ve yönetmelikler, belge çevirileri, vekaletname, patent başvurusu, dava dilekçesi, ödeme ve icra emri gibi alanlarda çeviriler talep edildiğinde noter onaylı olarak müşteriye sunulur. Yurt içi ve yurt dışında orta ve büyük çaplı birçok şirkete devamlı olarak bu konuda hizmet vermekteyiz.